test2

Cave Hạng Sang Phần 1

“Đã làm cave thì phải làm cho sang đừng làm gái hết thời kiếm bạc cắc lẻ” Mụ Hảo nói với nàng trong lúc học làm một con điếm hạng sang. Nàng dần tập cho mình những quy tắc nhất định, bóc bánh trả tiền không dây dưa tình cảm với khách, và tiền là nguyên tắc đầu tiên khi muốn có được nàng. Hãy cùng nghe cave Hạng Sang để biết cách làm gái chuyên nghiệp của nàng.

Leave a Reply