Tag: Âm đạo

1 year ago 0 109
Âm đạo sẽ không chặt hơn   Có những tin đồn cho rằng âm đạo sẽ đóng khép ...
1 year ago 0 93
Vệ sinh thường xuyên: mỗi ngày ít nhất phải rửa âm hộ 2 lần bằng nước sạch hay ...
1 year ago 0 102
Chảy máu âm đạo Ngoài các căn bệnh có thể gây chảy máu khi quan hệ như ung ...
1 year ago 0 101
Quan hệ thô bạo Quan hệ tình dục thô bạo là nguyên nhân phổ biến nhất gây khó ...
1 year ago 0 220
Âm đạo sẽ không chặt hơn Có những tin đồn cho rằng âm đạo sẽ đóng khép lại ...
1 year ago 0 142
      1.Vệ sinh thường xuyên: mỗi ngày ít nhất phải rửa âm hộ 2 lần bằng ...