Tag: Âm đạo

12 months ago 0 100
Âm đạo sẽ không chặt hơn   Có những tin đồn cho rằng âm đạo sẽ đóng khép ...
12 months ago 0 83
Vệ sinh thường xuyên: mỗi ngày ít nhất phải rửa âm hộ 2 lần bằng nước sạch hay ...
1 year ago 0 93
Chảy máu âm đạo Ngoài các căn bệnh có thể gây chảy máu khi quan hệ như ung ...
1 year ago 0 92
Quan hệ thô bạo Quan hệ tình dục thô bạo là nguyên nhân phổ biến nhất gây khó ...
1 year ago 0 210
Âm đạo sẽ không chặt hơn Có những tin đồn cho rằng âm đạo sẽ đóng khép lại ...
1 year ago 0 132
      1.Vệ sinh thường xuyên: mỗi ngày ít nhất phải rửa âm hộ 2 lần bằng ...