Tag: bệnh

12 months ago 0 102
Dương vật nổi mụn thịt, hạch và hạt, xuất hiện mẩn đỏ là biểu hiện của bệnh gì? ...