Tag: bệnh

1 year ago 0 113
Dương vật nổi mụn thịt, hạch và hạt, xuất hiện mẩn đỏ là biểu hiện của bệnh gì? ...