Tag: Bệnh sinh lý

1 year ago 0 171
Dương vật có mùi hôi do bựa sinh dục Bựa sinh dục (Smegma) là sự tích tụ của ...