Tag: gei

12 months ago 0 74
Gei là gì? Les vốn dĩ là một danh từ long, là tên gọi để chỉ cộng đồng ...