Tag: gei

1 year ago 0 84
Gei là gì? Les vốn dĩ là một danh từ long, là tên gọi để chỉ cộng đồng ...